ज्याकब खालिंङ

 

कविता १ अनि २

एमिल्दा, आज फेरी तिम्रो याद आयो

म बाँचेको मान्छेको बस्ती

मेरो कलमलाई मेरो आज्ञा


%d bloggers like this: